Skicka länk till app

Kolumbus Billett (ny)


4.4 ( 5904 ratings )
Resor
Utvecklare: Kolumbus
Gratis

Kjøp billett – helt enkelt

Med Kolumbus Billett kjøper du billett før du går om bord.

Appen kan brukes på buss og på enkelte tog- og båtavganger.

Hurtigkjøp baserer seg på dine tidligere kjøp, og gir deg ny billett med kun to tastetrykk.

Du kan kjøpe billett til deg selv eller til flere som reiser sammen.

Billetter kan kjøpes frem i tid, og du kan endre starttidspunkt.

Ønsker du økt sikkerhet, kan du justere beløpsgrensen for når appen ber om passord for kjøp av billetter.

Kvitteringer får du via e-post.

Kolumbus Billett ber om følgende tilganger:

*Stedstjenester
Benyttes ved billettkjøp for at Kolumbus Billett automatisk kan foreslå en billett for den sonen du befinner deg i. Er stedstjenester avslått kan du fremdeles kjøpe billett, men må manuelt oppgi stedet billetten skal gjelde fra.

*Varslinger
Push-varsling benyttes ved overføring av billetter for å oppdatere billettens status. Er varslinger avslått kan du fremdeles kjøpe billett.

*Bakgrunnsoppdatering
Benyttes for å oppdatere kontrollkode og dagens bilde i løpet av natten slik at du ved billettkontroll alltid har gjeldende dags kontrollkode og dagens bilde. Er bakgrunnsoppdatering avslått, kan du fremdeles kjøpe billett.

*Bruk mobildata
Benyttes for å kommunisere med våre systemer ved kjøp av billett. Er mobildata avslått, må du ha tilgang til trådløst nett (Wi-Fi) for å kjøpe billett. Du må også ha nettverkstilgang for å kunne vise kontrollkode og dagens bilde ved billettkontroll.

Ønsker du å slå av tilganger, gjør du det i innstillingene på telefonen din.


Les mer om Kolumbus Billett og hvor den kan brukes på www.kolumbus.no